Stěhování. Ach můj bože!

V okamžiku podání výpovědi na jednom místě a podepsání smlouvy na místě druhém je rozhodnuto. Rozjeli jste vlak, ze kterého se nedá jen tak vystoupit. Kola osudu se roztočila. Už je to jasné, čeká vás stěhování. Pro mnohé jde o noční můru. Okamžitě si představí, jak se musí vše roztřídit, zabalit do odolných obalů, označit. Pak vše uklidit a ve většině případů také opouštěné prostory vymalovat. Drtivá většina pronajímatelů, má totiž ve smlouvě i klauzuli o povinnosti uvedení prostor do původního stavu, jinak hrozí, že propadne část, nebo celá kauce.

Stěhování

A na druhé straně čeká umístění nábytku, vybalení všech věcí, roztřídění, uložení na to správné místo. Brr. Mnohé z té představy jímá hrůza. Ale proč?

Celá tahle operace se v dnes dá realizovat, z pohledu stěhujícího se, docela pohodlně. Ty tam jsou časy, které přibližoval skvělý film „Kulový blesk“. Stačí pověřit stěhování a vším kolem profesionály.

Stěhování po Praze a okolí je pro ně denní rutinou. Stěhuje se všechno. Velké kusy nábytku nebo hudební nástroje, byty, domy, firmy a třeba i celé podniky. Ke každému zákazníkovi se přistupuje individuálně, s ohledem na jeho potřeby, představy i možnosti. Pro stěhování nechybí dostatek automobilů, manipulační techniky ani lidských zdrojů. Stěhování je pečlivě řízeno manažerem. Stěhování je předem rozfázováno.

Nejdříve zákazník sdělí, co chce stěhovat, odkud a kam. Pověřený manažer se vydá na obě místa a věc posoudí z hlediska logistiky. Mnohdy je zapotřebí vyřídit i různé povolenky vjezdů nákladních automobilů a jejich dočasné parkování.

Propočet nákladů

Následně se posoudí množství stěhovaných prvků, jejich rozměry a hmotnost. Tím se odhadne potřeba manipulační techniky i počet pracovníků. Dále se určí nutnost a počet speciálních obalů. Některé se nechají vyrobit přímo na rozměry stěhovaných předmětů. To všechno jsou podklady pro výpočet cenové nabídky.

Když je odsouhlasena, zbývá jediné. Určit den D.