Klimatizace zvyšuje váš komfort a pečuje o vaše zdraví v extrémních vedrech


Pobyt v klimatizovaném prostředí si před pár desítkami let mohli v naší zemi užít převážně lidé, kteří jej vyžadovali ke své práci, byly to například klimatizované sály vybavené tehdejší výpočetní technikou, např. mainframeovými počítači. V sálech bylo nutné udržet stabilní teplotu kolem dvaceti stupňů Celsia kvůli tomu, aby se stroje nepřehřívaly, bylo to velmi účinné chlazení, ale s poměrně drahým provozem.

klimatizace v bytě

Jak šel čas, postupně se počítače miniaturizovaly a nebylo již nutné chladit je v obrovských místnostech, klimatizace pak v takových objektech přestávaly mít význam, ale to neznamená, že se na ně zcela zanevřelo, naopak – rozšiřují se mezi veřejnost díky lepší cenové dostupnosti i technickým parametrům.

Montáž klimatizace v Brně tak představuje jistou šanci mít ve svém bytě prostor mnohem příjemnější k obývání, a nejen to, jde tu také o naše zdraví. V době, kdy nastupují tropická vedra a je předpoklad, že udeří na delší dobu, řekněme alespoň na pět dnů, to pro náš organismus znamená značné vypětí a svým způsobem stres. Lidské tělo se musí přizpůsobit vyšším teplotám ovzduší tak, aby zároveň udrželo stabilní tělesnou teplotu na hodnotě 36,5 stupně Celsia, a pokud se to nedaří a tělesná teplota se zvyšuje, může dojít k úpalu. Úpal neboli přehřátí organismu vlivem vysokých teplot okolního prostředí se může stát i velmi nebezpečným jevem a postižení jedinci jsou pak i v ohrožení života.

bytový dům

S klimatizovaným vzduchem se to ale nesmí přehánět, pamatujte na to, že by neměl rozdíl teplot venkovního a vnitřního prostředí přesáhnout pět stupňů Celsia, tedy týká se to situací, kdy se mezi těmito prostředími pohybujete a přecházíte z jednoho do druhého.

Zároveň se musí o klimatizaci pečovat a podrobovat ji revizím a čištění, aby nebyla zanesená mastným prachem, který může způsobit požár, a také plísněmi, co by vás zbytečně ohrožovaly na zdraví.