Cílení na více jazyků v Bing Ads: Co potřebujete vědět.

Jsou tu některé velice důležité nuance v zajištění toho, aby vaše reklamy dosáhly na uživatele v jazycích, kterým rozumí.

Bing Ads vydal další příručky a rady pro inzerenty, kteří chtějí cílit na mnohojazyčné uživatele, kteří mohou vyhledávat hned v několika jazycích.

Proč by vás to mělo zajímat. Cílení na mnohojazyčné uživatele na úrovni kampaně bylo umožněno někdy v říjnu, což přivedlo Bing Ads na stejnou linii jako Google Ads. To znamená, že cílení na jazyky nyní může být zahrnuto, když importujete Google kampaně do Bingu. Předtím bylo cílení na jazyky v Bing Ads pouze dostupné na úrovni skupin reklam.

Pokryli jsme základy nastavování takového cílení, když Bing Ads ohlásilo tuto změnu, ale i tak tu byly některé velmi malinké detaily, které Bing Ads odhalil teprve minulé pondělí, které jsou klíčem k úspěchu s cílením na mnohojazyčné obecenstvo v reklamních kampaních.

Nastavení všech jazyků. Pokud chcete rozšířit dosah vaší reklamní kampaně na mluvčí jazyků všech typů v zemích, na které cílíte, nejjednodušší možností je zvolit „All language setting (nastavení všech jazyků)“ a poté zvolit jenom cílenou lokaci. Pokud ale chcete navrhovat reklamy jenom anglicky mluvícím uživatelům, například, v některých případech, možná budete chtít využít způsob níže.

Cílení na jazyky určuje cílení na zemi. Tohle je klíčové k zapamatování. Bing mapuje jazyky v zemích. Řekněme tedy, že chcete zacílit své reklamy na anglicky mluvící uživatele v Německu, Rakousku a Švýcarsku, například. Tyhle tři státy mají zmapován hlavně německý jazyk ve svém nastavení. Zvolením pouze německého jazyka bude cílit na tyto země, avšak vaše reklamy a klíčová slova budou muset být v němčině. Abyste zacílili anglicky hovořící uživatele v těchto zemích, budete muset zvolit jak německý, tak anglický jazyk.

Cílení na německý jazyk zajistí to, že cílíte na země Německa, Rakouska a Švýcarska.

Cílení na anglický jazyk zajistí zase to, že bude mít vaše reklama dosah i na uživatele v těchto zemích, kteří hovoří a vyhledávají v angličtině.

Pokud ale chcete zvolit jenom angličtinu jako cílení na jazyk, vaše reklamy se ukáží jenom v Německu, protože je Německo mezi zeměmi, ke kterým se přiřazuje angličtina, zatímco by to úplně vynechalo Rakousko a Švýcarsko.

Cílení na spárované jazyky s cílením na lokaci. Je tu mírná komplikace ve scénáři vypsaném výše.

Přidání angličtiny znamená, že vaše kampaň bude také cílit na země, ke kterým je přirazena angličtina: Spojené státy, Kanada, Spojené království, Irsko, Austrálie, Nový Zéland, Francie, Německo, Indie, Thajsko, Vietnam, Malajsie, Singapur, Indonésie a také Filipíny.

Budete potřebovat použít cílení na zemi (pomocná stránka ZDE), abychom mohli zúžit vaše cílení na tyto tři země, na které chcete dosáhnout (R+Něm.+Švc.)

Pokud se chcete podívat, které jazyky jsou zmapovány ve kterých zemích, stačí jenom kliknout ZDE.

Bing nepřekládá reklamy. Pokud chcete napsat vaší reklamu v angličtině a zacílit na německé a anglické mluvčí, Bing nebude nic překládat a ukáže tyto reklamy i Němcům. Budete muset napsat reklamy ve dvou jazycích.

Nastavení skupiny reklam má přednost před nastavením kampaně. Je stále možné nastavit cílení na jazyky na úrovni skupiny reklam. Toto nastavení bude mít přednost před tím, co je nastaveno na úrovni kampaně. Pokud chcete vaše skupiny reklam použít ve stejném geografickém cílení jako je cílena kampaň, ujistěte se, že jste zvolili možnost „použít nastavení kampaně“ ve skupinách reklam.

Klíčová slova a jazyk reklamy se musí shodovat. Pokud máte reklamu v angličtině, například, tak vaše klíčová slova musí být také v angličtině. Jinak budou vaše reklamy penalizovány za to, že nejsou relevantní pro uživatele.

Názvy značek, námitky pro obecná slova. Je tu spousta slov, která jsou naprosto stejná v mnoho jazycích, což zahrnuje zejména názvy značek. To představuje jistý problém, když uživatel hledá slovo jako je „hotel“ a dostane se mu reklamy, která není napsaná v jeho prvním jazyce. A pro tento důvod Bing Ads doporučuje, aby značky a slova, která mají stejný význam v různých jazycích, aby byly obsaženy v kampani za účelem cílení jenom na jazyk pro kýžené obecenstvo.