Ambulantní léčba hemeroidů


LéÄba hemeroidů ambulantnÄ› je možná v situaci, že pacient svůj zdravotní stav nezanedbal. To znamená, že vyhledal odbornou pomoc už v poÄátcích, když jeho potíže teprve zaÄaly. Pokud nechá nemoc plnÄ› rozvinout, tak se musí pÅ™ipravit na to, že bez operativního zákroku jeho problém uspokojivÄ› Å™eÅ¡it nelze. SamozÅ™ejmÄ›, že ambulantní metoda je mnohem Å¡etrnÄ›jší a navíc není bolestivá. S bolestí, delší hospitalizací a pracovní neschopností je v případÄ› chirurgického zákroku nutné poÄítat.

To nejlepší řešení

Kdo má nÄ›jaké zdravotní těžkosti, zajímá se samozÅ™ejmÄ› o to, jak je možné, je co nejlépe vyÅ™eÅ¡it. Obvykle platí, že pÅ™ijít vÄas, je to nejlepší, co pro sebe může každý udÄ›lat. I léÄba hemeroidů se bude výraznÄ› liÅ¡it podle toho, jak je nemoc rozvinutá. Nejlepším Å™eÅ¡ením je Å¡etrný ambulantní zákrok, který není bolestivý a dokáže zakrátko problém vyÅ™eÅ¡it. Takovou pomoc najdou u lékaÅ™e ti, kdo ji vyhledali vÄas. Kdo se léÄí sám a specialistu navÅ¡tíví pozdÄ›, tak se musí pÅ™ipravit na chirurgické Å™eÅ¡ení. To je doprovázeno bolestí a je pÅ™i nÄ›m samozÅ™ejmÄ› nutná delší hospitalizace.